شکست عشقی

شکست عشقی

تحمل ،هر چه برای انسان مشکل است شکست عشقی بدترین نو و بدترین حالت شرکت برای هر فرد می تواند باشد الزاماً قرار نیست هر رابطه ای و هر آشنایی تبدیل به ازدواج و شروع زندگی مشترک گردد.

همانطور که در دین اسلام نیز اشاره شده دو نفر باید هم سطح بوده و از لحاظ های مختلف در یک تراز باشند که در غیر این صورت باید هرچه زودتر رابطه را قطع نمایند تا با دلبستگی بیشتر سبب شکست عشقی نشوند .

شناخت قبل از احساسات:

اگر میخواهید درگیری شکست عشقی نشوید باید با دید باز و شناخت کامل و کافی نسبت به طرف مقابل و آینده ارتباط با او فکر کنید قبل از اینکه درگیر احساسات فی ما بین گردید سگ کنید نسبت به اخلاق رفتار شخصیت طرز فکر و آرمان‌های یکدیگر اطلاع کامل کردن نموده و بعد وارد مرحله بعدی ارتباط یعنی احساسات گردید.

در غیر این صورت مطمئن باشید با شکست مواجه خواهید شد.

عواقب شکست عشقی:

اگر در دوران آشنایی و نامزدی وابستگی عاطفی به وجود آمده باشد جدایی مشکل‌تر می‌شود و حتی گاهی منجر به افسردگی و خودکشی می گردد.

اگر قصد قطع رابطه با طرف مقابل را دارید حتما حال و هوای ارومیه در نظر بگیرید و از موضع قدرت برخورد نکنید .

سعی کنید با توافق و گفتمان موضوع را حل کنید.

مراحل شکست عشقی:

البته در مرحله شکست عشقی و قطع رابطه طرفی که وابستگی بیشتری دارد صددرصد بیشتر ضربه خواهد دید و سعی کنید به طرف مختلف و راه های گوناگون شما را به چالش کشیده و دوباره رابطه را برقرار نمایید.

در این مرحله اگر واقعاً قصد رابطه را قطع نمایید بسیار قاطعانه نه بگویید.

مهم این است که هنگام جدایی رفتاری انسانی و منطقی داشته باشید از شل و سفت کردن به پرهیز ایت تصمیم خود را گرفته و اجرا نمایید.

توافق های بعد از شکست عشقی:

اگر تصمیم شما در مورد عقد رابطه جدی و قطعی گردید بهتر از با خاطره ای خوش از هم جدا شوید بنابراین منطقی و عاقلانه توافق هایی با هم داشته باشید مثل دیگر با هم تماس نگیرید یا در مکان هایی که ممکن است با هم مواجه گردید حضور پیدا نکنید و یا هدیه ها و تمام چیزهایی که ممکن از خاطره گذشته شما را زنده کنند به هم برگردانید.

چگونه با شکست عشقی مواجه شویم:

اگر قبل از تمام کردن رابطه و شکست عشقی با طرف مقابل خود صادق باشید و مسائل را منطقی و صادقانه مطرح کنید تحمل شکست عشقی آسانتر می شود در هر صورت برای پاک کردن ذهن خود از روش نوشتن خاطرات و تمام چیزهای موجود در حافظه خود استفاده کرده و پس از نوشتن و پاک شدن کلیه مطالب نوشته ها را کاملاً از بین ببرید.

تا جایی که می‌توانید سعی کنید هر چه خاطره با او را داری پاک کنید ذهن خود را آماده کنید برای آینده و زندگی بهتر می‌توانید ورزش کنید بدنی سالم و اندامی متناسب داشته باشید این روش باعث می‌شود که برای ایجاد یک شروع رابطه جدید و مناسب و فراموش کردن شکست عشقی  کمک بکند.

این روزها صفحات و فضای مجازی بدترین اتفاق ممکن می تواند باشد زیرا دیدن و چک کردن پروفایل کسی که عاشقش بودیم می‌تواند بسیار عذاب آور و زجر آور باشد. تا می‌توانید از این کارها بپرهیزید. شماره طرف مقابل را از گوشی و تلگرام و تمامی صفحات مجازی خود مخصوص در اینستاگرام پاک کنید.

مشاوره روانشناسی اقدسیه ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲