شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بایگانی برای ژوئن, 2019

مشاوره خانواده صادقیه-۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲

دیدگاه‌ها برای مشاوره خانواده صادقیه-۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲ بسته هستند

برای تنظیم وقت مشاوره خانواده صادقیه از طریق شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲ تماس بگیرید . این مشاره به صورت شبانه روزی پاسخ داده میشود . مشاوره خانواده صادقیه به صورت حضوری و غیر حضوری انجام میشود.

برای تنظیم وقت مشاوره حضوری حداقل از یک روز قبل تماس بگیرید . مشاوره های غیرحضوری در همان روز نوبت دهی میشوند . مشاورین ما داراری مدرک دکترای تخصصی در زمینه خانواده و ازدواج هستند. مشاوره در تمامی

زمینه های روانشناسی در این مرکز انجام میشود . مشاوره خانواده به جهت حل و بررسی و ارائه تکنیک های علمی در جهت حل مسائل بین اعضای خانواده میباشد.

تعداد جلسات مشاوره خانواده بین ۳ تا ۸ جلسه میباشد . در جلسه اول مشاوره خانواده تعداد تقریبی جلسات مشاوره را از مشاور  خود بپرسید .

هزینه جلسات مشاوره خانواده صادقیه طبق نرخ سازمان نظام روانشناسی محاسبه میگردد . هزینه جلسات مشاوره خانواده صادقیه به صورت غیر حضوری کمتر از جلسات حضوری میباشد .

مشاوره خانواده به دلیل تفاوت در سلایق ،عقاید و اعتقادات بین اعضای خانواده لازم میشود . گاهی تنها با انجام چند جلسه مشاوره خانواده خانواده همیشه در آرامش میماند . مشاورین متخصص با ارائه تکنیک های علمی

اعضای خانواده را به صلح دعوت می نمایند .

(بیشتر…)


مشاوره خانواده پلیس- ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲

دیدگاه‌ها برای مشاوره خانواده پلیس- ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲ بسته هستند

برای تنظیم وقت مشاوره خانواده پلیس از طریق شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲ تماس بگیرید . این مشاره به صورت شبانه روزی پاسخ داده میشود . مشاوره خانواده پلیس به صورت حضوری و غیر حضوری انجام میشود.

برای تنظیم وقت مشاوره حضوری حداقل از یک روز قبل تماس بگیرید . مشاوره های غیرحضوری در همان روز نوبت دهی میشوند . مشاورین ما داراری مدرک دکترای تخصصی در زمینه خانواده و ازدواج هستند. مشاوره در تمامی

زمینه های روانشناسی در این مرکز انجام میشود . مشاوره خانواده به جهت حل و بررسی و ارائه تکنیک های علمی در جهت حل مسائل بین اعضای خانواده میباشد.

تعداد جلسات مشاوره خانواده بین ۳ تا ۸ جلسه میباشد . در جلسه اول مشاوره خانواده تعداد تقریبی جلسات مشاوره را از شماور خود بپرسید .

هزینه جلسات مشاوره خانواده پلیس طبق نرخ سازمان نظام روانشناسی محاسبه میگردد . هزینه جلسات مشاوره خانواده پلیس به صورت غیر حضوری کمتر از جلسات حضوری میباشد .

مشاوره خانواده به دلیل تفاوت در سلایق ،عقاید و اعتقادات بین اعضای خانواده لازم میشود . گاهی تنها با انجام چند جلسه مشاوره خانواده خانواده همیشه در آرامش میماند . مشاورین متخصص با ارائه تکنیک های علمی

اعضای خانواده را به صلح دعوت می نمایند .

(بیشتر…)


مشاوره خانواده پیام نور-۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲

دیدگاه‌ها برای مشاوره خانواده پیام نور-۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲ بسته هستند

برای تنظیم وقت مشاوره خانواده پیام نور از طریق شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲ تماس بگیرید . این مشاره به صورت شبانه روزی پاسخ داده میشود . مشاوره خانواده پیام نور به صورت حضوری و غیر حضوری انجام میشود.

برای تنظیم وقت مشاوره حضوری حداقل از یک روز قبل تماس بگیرید . مشاوره های غیرحضوری در همان روز نوبت دهی میشوند . مشاورین ما داراری مدرک دکترای تخصصی در زمینه خانواده و ازدواج هستند. مشاوره در تمامی

زمینه های روانشناسی در این مرکز انجام میشود . مشاوره خانواده به جهت حل و بررسی و ارائه تکنیک های علمی در جهت حل مسائل بین اعضای خانواده میباشد.

تعداد جلسات مشاوره خانواده بین ۳ تا ۸ جلسه میباشد . در جلسه اول مشاوره خانواده تعداد تقریبی جلسات مشاوره را از شماور خود بپرسید .

هزینه جلسات مشاوره خانواده پیام نور طبق نرخ سازمان نظام روانشناسی محاسبه میگردد . هزینه جلسات مشاوره خانواده پیام نور به صورت غیر حضوری کمتر از جلسات حضوری میباشد .

مشاوره خانواده به دلیل تفاوت در سلایق ،عقاید و اعتقادات بین اعضای خانواده لازم میشود . گاهی تنها با انجام چند جلسه مشاوره خانواده خانواده همیشه در آرامش میماند . مشاورین متخصص با ارائه تکنیک های علمی

اعضای خانواده را به صلح دعوت می نمایند .

(بیشتر…)


مشاور خانواده لنگرود- ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

دیدگاه‌ها برای مشاور خانواده لنگرود- ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ بسته هستند

مشاور خانواده لنگرود به صورت حضوری و غیر حضوری آماده ارائه خدمات روانشناسی به شما عزیزان میباشد . برای ارتباط با مشاورین این مرکز با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ تماس بگیرید .

مشاوره های غیرحضوری هزینه کمتری نسبت به مشاوره حضوری دارند . جلسات مشاوره به صورت هر نیم ساعت محاسبه میشود . هزینه جلسات مشاوره طبق نرخ سازمان نظام روانشناسی محاسبه میگردد.

مشاوره خانواده توسط روانشناس متخصص این حوزه انجام میشود . در این مرکز مشاوره در تمامی زمینه های روانشناسی از جمله خانواده ،ازدواج ،کودک ،نوجوان ،شخصیت ،اعتیاد ،تحصیلی ،شغلی و.. نیز انجام میشود .

برای اطلاع از رزومه مشاورین ما با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید .

(بیشتر…)


مشاوره خانواده لنگرود- ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

دیدگاه‌ها برای مشاوره خانواده لنگرود- ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ بسته هستند

مشاوره خانواده لنگرود به صورت حضوری و غیر حضوری آماده ارائه خدمات روانشناسی به شما عزیزان میباشد . برای ارتباط با مشاورین این مرکز با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ تماس بگیرید .

مشاوره های غیرحضوری هزینه کمتری نسبت به مشاوره حضوری دارند . جلسات مشاوره به صورت هر نیم ساعت محاسبه میشود . هزینه جلسات مشاوره طبق نرخ سازمان نظام روانشناسی محاسبه میگردد.

مشاوره خانواده توسط روانشناس متخصص این حوزه انجام میشود . در این مرکز مشاوره در تمامی زمینه های روانشناسی از جمله خانواده ،ازدواج ،کودک ،نوجوان ،شخصیت ،اعتیاد ،تحصیلی ،شغلی و.. نیز انجام میشود .

برای اطلاع از رزومه مشاورین ما با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید .

(بیشتر…)


مشاوره خانواده یزدی- ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

دیدگاه‌ها برای مشاوره خانواده یزدی- ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ بسته هستند

مشاوره خانواده یزدی به صورت حضوری و غیر حضوری آماده ارائه خدمات روانشناسی به شما عزیزان میباشد . برای ارتباط با مشاورین این مرکز با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ تماس بگیرید .

مشاوره های غیرحضوری هزینه کمتری نسبت به مشاوره حضوری دارند . جلسات مشاوره به صورت هر نیم ساعت محاسبه میشود . هزینه جلسات مشاوره طبق نرخ سازمان نظام روانشناسی محاسبه میگردد.

مشاوره خانواده توسط روانشناس متخصص این حوزه انجام میشود . در این مرکز مشاوره در تمامی زمینه های روانشناسی از جمله خانواده ،ازدواج ،کودک ،نوجوان ،شخصیت ،اعتیاد ،تحصیلی ،شغلی و.. نیز انجام میشود .

برای اطلاع از رزومه مشاورین ما با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید .

(بیشتر…)


روانشناسی و مشاوره خانواده -۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

دیدگاه‌ها برای روانشناسی و مشاوره خانواده -۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ بسته هستند

روانشناسی و مشاوره خانواده به صورت حضوری و غیر حضوری آماده ارائه خدمات روانشناسی به شما عزیزان میباشد . برای ارتباط با مشاورین این مرکز با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ تماس بگیرید .

مشاوره های غیرحضوری هزینه کمتری نسبت به مشاوره حضوری دارند . جلسات مشاوره به صورت هر نیم ساعت محاسبه میشود . هزینه جلسات مشاوره طبق نرخ سازمان نظام روانشناسی محاسبه میگردد.

مشاوره خانواده توسط روانشناس متخصص این حوزه انجام میشود . در این مرکز مشاوره در تمامی زمینه های روانشناسی از جمله خانواده ،ازدواج ،کودک ،نوجوان ،شخصیت ،اعتیاد ،تحصیلی ،شغلی و.. نیز انجام میشود .

برای اطلاع از رزومه مشاورین ما با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید .

(بیشتر…)


مشاوره خانواده نازی آباد- ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

دیدگاه‌ها برای مشاوره خانواده نازی آباد- ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ بسته هستند

مشاوره خانواده نازی آباد به صورت حضوری و غیر حضوری آماده ارائه خدمات روانشناسی به شما عزیزان میباشد . برای ارتباط با مشاورین این مرکز با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ تماس بگیرید .

مشاوره های غیرحضوری هزینه کمتری نسبت به مشاوره حضوری دارند . جلسات مشاوره به صورت هر نیم ساعت محاسبه میشود . هزینه جلسات مشاوره طبق نرخ سازمان نظام روانشناسی محاسبه میگردد.

مشاوره خانواده توسط روانشناس متخصص این حوزه انجام میشود . در این مرکز مشاوره در تمامی زمینه های روانشناسی از جمله خانواده ،ازدواج ،کودک ،نوجوان ،شخصیت ،اعتیاد ،تحصیلی ،شغلی و.. نیز انجام میشود .

برای اطلاع از رزومه مشاورین ما با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید .

(بیشتر…)


مشاوره خانواده کرج-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

دیدگاه‌ها برای مشاوره خانواده کرج-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲ بسته هستند

برای تماس با مرکز مشاوره خانواده کرج با شماره ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲ تماس بگیرید . این شماره به صورت شبانه روزی پاسخ داده میشود.

مشاوره خانواده در جهت حل مسائل خانواده میباشد . برگزاری جلسات مشاوره به تمامی اعضای خانواده کمک میکند . گاهی به دلیل اختلاف سلایق ،عقاید و… اختلاف نظرهایی بین اعضای خانواده وجود دارد .

مشاوره خانواده کرج به صورت حضوری و یا غیرحضوری انجام میشود . مشاوره های غیر حضوری به صورت تلفنی و یا اینترنتی میباشد . کیفیت جلسات حضوری و غیرحضوری یکسان میباشد .

هزینه جلسات غیرحضوری کمتر از جلسات حضوری میباشد . برای تعیین وقت همان روز تماس بگیرید . مشاوره های تلفنی همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح الی ۱۰ شب انجام میشود .

(بیشتر…)


مشاوره خانواده مشهد-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

دیدگاه‌ها برای مشاوره خانواده مشهد-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲ بسته هستند

برای تماس با مرکز مشاوره خانواده مشهد با شماره ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲ تماس بگیرید . این شماره به صورت شبانه روزی پاسخ داده میشود.

مشاوره خانواده در جهت حل مسائل خانواده میباشد . برگزاری جلسات مشاوره به تمامی اعضای خانواده کمک میکند . گاهی به دلیل اختلاف سلایق ،عقاید و… اختلاف نظرهایی بین اعضای خانواده وجود دارد .

مشاوره خانواده مشهد به صورت حضوری و یا غیرحضوری انجام میشود . مشاوره های غیر حضوری به صورت تلفنی و یا اینترنتی میباشد . کیفیت جلسات حضوری و غیرحضوری یکسان میباشد .

هزینه جلسات غیرحضوری کمتر از جلسات حضوری میباشد . برای تعیین وقت همان روز تماس بگیرید . مشاوره های تلفنی همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح الی ۱۰ شب انجام میشود .

(بیشتر…)