خانواده

کارکردهای خانواده:

ابتدایی ترین و اساسی ترین نهاد اجتماعی انسان خانواده است در فرهنگ ها و جوامع مختلف بر اهمیت بنیان خانواده تاکید اساسی شده است گرچه تعاریف متفاوت هستند اما می‌توان از کارکردهای اصلی آن به موارد زیر اشاره کرد:

۱_ تولید مثل به فرزند آمدی یکی از مهم‌ترین انتظاراتی است که از تشکیل خانواده مدنظر قرار می گیرد.

۲_ رفع نیازهای جنسی: ارضای نیازهای جنسی و مشروعیت آن توسط نهاد خانواده صورت می‌گیرد.

۳_ حمایت و مراقبت از کودکان نگهداری و پرورش کودکان تا زمانی که دوران وابستگی را پشت سر گذاشته اند بر عهده پدر مادر می باشد.

۴_ جامعه وزیری آشنا کردن کودک با قوانین و هنجارهای اجتماعی و شکری شخصیت و اجتماعی شدن کودک در بستر آن انجام می‌گیرد.

۵_ بده بستان عاطفی یکی از مهمترین نیازهای انسان نیاز به عشق و محبت و حمایت و صمیمیت است که بایست از طریق خانواده و غیره به دست بیاید.

طبقه بندی خانواده ها:

۱_ خانواده های سخت گیر و خشک:

پدر ونوع معمولا والدین به صورتی که پدر و مادرشان آنها را رفتار می کرده با فرزندانشان برخورد می کنند یک نفر معمولاً پدر تصمیم‌گیرنده است و بقیه حق اظهار نظر ندارند. دستوراتی را که والدین صادر میکند باید بدون چون و چرا انجام گردد فرزندان می باید همواره مراقب باشند که والدینشان را خشمگین نکنند لذا آزادی عمل ندارند و معمولاً طرفین ناراضی هستند و عشق و شادی و آرامش در آن خانواده جایگاهی ندارد در نتیجه از فرزندان به دلیل رفتارهای نامناسب والدین و کمبودهای عاطفی به بیرون از خانه کشیده می‌شوند و با بزهکاری و یا درگیر روابط مخرب شدند همراه می‌شوند. تحقیق سرکوب تماس فرد پرخاشگری از الگوهای بارز این نوع است که منجر به بروز اختلالات روانی خاص در فرزندان می گردد و مانند افسردگی اضطراب و وسواس شبکات بودند چند پارگی شخصیت و غیره

۲_سهل و آسان گیر

در این خانواده فرزند به حال خود رها می‌شود و نظارت چندانی بر رفتارهای او انجام می‌گیرد والدینش توجهی به نمرات و تکالیف درس فرزندان خود ندارند و هر چه را که بخواهند بی قید و شرط برای شان فراهم می کنند نتیجه چنین تربیتی تحویل افراد شکننده به جامعه است که در زندگی با هیچ مانعی برخورد نکرده اند و زود تسلیم می شوند و دچار ناکامی می شود.

۳_ خانواده های گسسته پریشان:

اختلالات والدین و عدم توجه به نیازهای کودک باعث پرخاشگری می شود چهره ها عبوس گرفته و غمگین است افراد برای دوری کردن از هم خود را مشغول کار میکند و فاصله ها را روز به روز بیشتر می شود فرزندان احساس تنهایی می‌کنند و اکثراً عصبی هستند تایید و حمایتی داده نمی شوند و به جای آن نوازش منفی مانند کتک زدن و فحش دادند از الگوهای قالب این خانواده هاست.

۴_ خانواده سالم دموکرات:

اعضای آن به اختلاف سلیقه های هم احترام می‌گذارد و به همدیگر پذیرش می‌دهند عشق خود را مشروط به انجام شدن درخواست های شان نمی کنند و الگوی رفتاری مناسب در اینگونه خانواده‌ها نوازش مثبت و در آغوش گرفتن همدیگر است افراد به خواسته‌های هم گوش فرا می دهند و به توافق می‌رسند به روش و خلاقیت کودک بها داده می‌شود و افراد خودشکوفا حاصل تربیت چنین خانواده‌هایی میباشند خانواده ای که والدین سالم الگوی فرزندان خود قرار می گیرند و در هنگام بروز مسئله افراد می‌توانند به نحوه صحیح شناخت و عاطفه خود را به هم پیوند دهند و بهترین تصمیمات را بگیرند.