مشاوره کودک -02126135397

جهت انجام مشاوره کودک با شماره 09120700582 تماس بگیرید . این مشاوره در جهت حل مسائل رفتاری و ارتباطی و شناختی کودکان مناسب میباشد . جلسات مشاوره به صورت نیم ساعته میباشد .

مشاوره کودک بیش فعال:

بیش فعالی در کودکان موضوع بسیار جدی و نیازمند جلسات مشاوره میباشد . در کنار آموزش تکنیک ها گاهی نیاز به دارودرمانی نیز میباشد. روش های بسیاری جهت حل بیش فعالی کودکان وجود دارد . از جمله این روش ها درمان با نوروفیدبک میباشد.