هیپنوتیزم درمانی

تاریخچه هیپنوتیزم درمانی:

تاریخچه هیپنوتیزم درمانی تاریخچه بسیار قدیمی است تا حتی در کتاب شفای ابن سینا نیز اشاراتی به این نوع درمان بصورت یک پدیده در انواع درمان مطرح شده است.

هیپنوتراپی یک شاخه علم پزشکی است که در بعضی از کشورها به عنوان یک رشته تحصیلی در دانشگاه تدریس و تحصیل می شود.

جایگاه هیپنوتیزم درمانی یا هیپنوتراپی چیست؟

با روش هیپنوتراپی نمی توان تمامی بیماری های روحی و روانی را مدارا و کنترل کرد و تفاوت بین هیپنوتیزم درمانی و علم روانپزشکی وجود دارد . روانپزشکی بیشتر دیدگاه دارویی داشته و با تجویز دارو بیماری های روحی و رفتاری را درمان می کند .

ولی هیپنوتراپی به عنوان یک علم و پدیده معرفی شده که با دست یابی به ضمیر ناخودآگاه افراد می توان در خیلی از بیماری ها به بیماران کمک کرد.

 

تعریف هیپنوتیزم درمانی ؟

هیپنوتراپی پدیده ای است که در آن درمانگر به ضمیر ناخودآگاه و سیستم غیر ارادی بدن دست یافته و با ایجاد یک پیوند مناسب بین این حوزه و ضمیر خودآگاه سعی می کند فرد را به شکوفایی ذهنی مناسب برساند.

 

مواردی که توسط هیپنوتیزم درمانی کنترل و معالجه می شود؟

امروزه با شناخت بیشتری که نسبت به علمهیپنوتراپی پیده شده و آگاهی و اطلاعات دقیق که بدست آمده به این نتیجه رسیده اند که هیپنوتیزم درمانی می تواند در معالجه اکثر بیماری های روحی ، روانی ، جسمی ، عاطفی ، هیجانی ، و همچنین در درمان و کنترل اضطراب ، استرس ، افسردگی ، فوبیاها ، مشکلات و اختلالات رفتاری و هیجاانی و در بعضی اوقات در درمان سوء مصرف ها مفید باشد و نقش مهمی ایفا نماید .

 

وظیفه یک هیپنوتیزم درمانی درمانگر چیست؟

در هیپنوتراپی درمانگر وظیفه دارد با تقویت یک صفت مطلوب بیمار را یاری کند تا در حالت هیپنوتیزم قرار گیرد و تلقینایی با هدف درمان به بیمار ارائه نماید . به این نوع هیپنوتراپی  clinical typnotism  یا هیپنوتراپی  بالینی می گویند.

مهمترین عامل این است که یک درمانگر بتواند و تجربه کافی و مامل داشته باشد تا به تلقینات مناسب بیمار خود را برایهیپنوتراپی  آماده کند.

 

انواع هیپنوتیزم درمانی :

الف – خود هیپنوتیزم : در این روش بیمار طریقه خود هیپنوتیزم درمانی و نحو درمان را فرا گرفته و تلقین به خود را می آموزد . پس از آن می تواند خود را در خلسه هیپنوتیزمی قرار داده و به صورت ذهنی متن تلقین را مرور نماید.

ب- دگر هیپنوتیزم  :

در این روش ، درمانگر پس از صحبت کردن با بیمار و ایجاد آمادگی ذهنی و روحی در او ، در صورت نیاز بیمار به القای خلسه هیپنوتیزمی او را به عمق مناسبی که برای درمانش مناسب باشد می رساند و آن موقع هیپنوتراپی  را شروع می کند.

مشاوره روانشناسی اقدسیه 02126135542