کودک پرخاشگر

کودک پرخاشگر

کودک پرخاشگر کیست؟ صرف به اینکه یک کودک پرخاشگر بوده و واکنش های روزانه خود را با عصبانیت و پرخاشگری بروز می دهد دلیل بر کودک پرخاشگر نیست.

دلیل پرخاشگری کودک:

 • جدایی پدرو مادر کودک پرخاشگر  :

 • اغلب اوقات کودکان برای نشان دادن اعتراض خود و اینکه از وضع موجود راضی نیستند پرخاشگر شده و واکنش های خود را به صورت اعتراض آمیز و در حالت عصبانیت و پرخاشگری بروز می دهند.
 • رفتار نامناسب پدر و مادر و تنش های موجود در خانواده : کودک نیاز به آرامش و محیطی امن دارد و اگر کودک احساس کند که تنش در خانواده وجود دارد و یا رفتاری نامناسب از طرف والدین خود احساس کند تبدیل به یک کودک پرخاشگر شده و سعی می کند به اطرافیان خود بفهماند که او نیاز به آرامش دارد.
 • از دست دادن یکی از والدین (سوگواری) :

 • وقتی کودک یکی از والدین خود را از دست می دهد بعلت رفتار مناسب بسیار پرخاشگر شده و سعی می کند از موقعیت ایجاد شده کامل استفاده نماید.
 • بدنیا آوردن فرزند جدید:
 • کودک به محض بدنیا آمدن فرزند جدید در خانواده بعلت توجه بیش از حد اطرافیان به کودک جدید پرخاشگر و عصبی شده و حتی ممکن است دچار استرس نیز گردد. که این بسیار حساس و خطرناک بوده و این پرخاشگری تداوم داشته و او را در جوانی و سنین بالاتر تبدیل به یک انسان پرخاشگر و عصبی می نماید.
 • نظم و انضباط :

کودک اگر در یک خانواده ای زندگی کند که نظم و انضباط در آن برقرار باشد از لحاظ ذهنی آرامش بیشتری گرفته و شدت پرخاشگری او به مراتب کم می شود . تحقیقات نشان داده هرگاه کودک با برقراری نظم و انضباط و یک سیستم مرتب و قانونمند در خانواده مواجه شود فردی آرامتر بوده و کمتر عصبی می شود.

 • تداوم پرخاشگری:

  بعضی تحقیقات نشان می دهد که یک کودک پرخاشگر در جوانی و حتی میانسالی نیز گاهآ همان خصلت پرخاشگری را دارد در صورتیکه در برخی پژوهش ها برعکس این فرضیه ثابت شده و نشان می دهد که یک کودک پرخاشگر ممکن است با رفتار مناسب و تربیت صحیح در آینده فردی آرام و موفق گردد و بالعکس اگر کودک آرام باشد ولی در طول زمان دچار آسیب های جدی همانطور که ذکر شد گردد ممکن است به یک فرد پرخاشگر و عصبی تبدیل شود.

 • در نهایت پرخاشگری مقطعی زود گذر بوده و نیاز به نگرانی ندارد ولی اگر پرخاشگری کودک طولانی شد حتما باید با مشاورین مجرب تماس گرفته و از لحاظ اختلالات رفتاری کودک را بررسی نمایند.

 

مرکز مشاوره اقدسیه – 02126135542- 09120700582 اقدسیه بلوار ارتش – نبش کوچه طاهری

مشاوره خانواده ،ازدواج ،کودک ،نوجوان ،شخصیت و… توسط روانشناسان مجرب